RIS vybuduje pre SEPS renomovaná firma

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) neustále monitoruje stav prenosovej sústavy. Slovenský elektroenergetický dispečing (SED) so sídlom v Žiline ako jedno z pracovísk SEPS je dôležitým strategickým subjektom slovenskej elektroenergetiky. Nepretržité dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy SR je kľúčovým prvkom jej bezpečného, spoľahlivého a kvalitného prevádzkovania a nevyhnutnou podmienkou bezpečnej prevádzky prenosovej sústavy je spoľahlivý riadiaci informačný systém.

Centrálny riadiaci informačný systém (RIS), v ktorom sa zbierajú údaje o stave monitorovaných objektov prenosovej sústavy, informuje dispečerov o každej anomálii a generuje alarmy, ak sú niektoré parametre na úrovni limitných hodnôt. „Naša spoločnosť riadiaci systém v súčasnosti modernizuje. Aktuálne využívaný RIS aj komunikačný systém majú už viac ako 10 rokov a bolo nevyhnutné nahradiť ich modernejšími technológiami. Ide o rozsiahle a komplikované celky, čomu je úmerná aj ich cena. Táto špecifická a jedinečná zákazka si vyžadovala aj náročný proces obstarávania. Po niekoľkých rokoch príprav a realizácie medzinárodného tendra dôjde v priebehu najbližších 30 mesiacov k výmene starého riadiaceho informačného systému za nový počas nepretržitého dispečerského riadenia prenosovej sústavy,“ uviedol riaditeľ sekcie riadenia SED Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy František Pecho.

Medzinárodný tender na obstarávanie riadiaceho informačného systému bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ukončení tendra boli 9. augusta 2016 podpísané zmluvy o dielo s víťazom súťaže, ktorý ponúkol najnižšiu cenu pri splnení všetkých stanovených podmienok – so spoločnosťou INDRA Slovakia. Cena realizácie zákazky „Inovácia RIS SED“ je 17 482 500 eur a za technickú podporu RIS na 7 rokov zaplatí SEPS 5 513 434,82 eur. Dodávateľom RIS je renomovaná spoločnosť INDRA, ktorá je svetovým lídrom v rozvoji komplexných technologických riešení v takých oblastiach, ako obrana a bezpečnosť, doprava a riadenie premávky, energetika a priemysel. Zamestnáva približne 37 000 odborníkov a má pobočky v 46 krajinách sveta. Mimo iného v súčasnosti participuje na programoch podporovaných Európskou úniou a Európskou komisiou v sektore bezpečnosti, dopravy a energetiky. Subdodávateľom zákazky je spoločnosť Open Systems International, Inc. (OSI) zo Spojených štátov amerických, ktorá implementovala viac ako 400 riadiacich a informačných systémov SCADA/EMS/AGC v Severnej a Južnej Amerike, na Strednom východe, v Ázii a Oceánii.

RIS pozostáva z troch častí. Sú to hlavný systém, záložný systém a dispečerský tréningový simulátor. Aktuálne je na limite prevádzkových schopností práve tento najdôležitejší nástroj pre riadenie elektrizačnej sústavy, ktorý bude v krátkom čase nahradený novým RIS, spĺňajúcim najnovšie technologické požiadavky. Ostatné nástroje sú priebežne inovované a môžeme konštatovať, že ich nedostatky sú priebežne odstraňované. Jedná sa napríklad o nástroje na prípravu prevádzky, vyhodnotenie prevádzky a manažérsky informačný systém, ako aj o ďalšie nástroje, ktoré pokrývajú služby v súvislosti s plnením si povinností voči partnerom doma aj v zahraničí.

Počas tejto pomerne komplikovanej výmeny riadiacich systémov bude musieť dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy zvládnuť plynulý prechod na nový RIS, ktorý musí spĺňať aj európske legislatívne požiadavky. „Zároveň je potrebné spomenúť, že RIS SED je jedným z najdôležitejších prvkov kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Pri modernizácii tohto systému je teda nevyhnutné brať do úvahy okrem komplikovaných funkčných požiadaviek aj súbor komplexných bezpečnostných požiadaviek, ktoré sme ako prevádzkovateľ zo zákona povinní uplatniť, “ zdôraznil F. Pecho.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy