SEPS modernizuje vedenie Podunajské Biskupice – Gabčíkovo

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v týchto dňoch vykonáva prvú etapu modernizácie
400 kV vedenia V429 Podunajské Biskupice – Gabčíkovo.
Realizácia tejto zákazky je z dôvodu plánovanej výmeny prvkov vedenia po dobe ich životnosti ako aj z dôvodu vysokej poruchovosti izolátorových závesov a opotrebenia vodičov.

Stavebné práce zamerané na výmenu vodičov a preizoláciu vedenia sa uskutočňujú v období 03. 10. – 28.10.2022. Druhá etapa realizácie prebehne budúci rok a jej predpokladaný rozsah trvania sú tri týždne. Presný termín bude známy na základe určenia v ročnom harmonograme vypínania vedení na rok 2023.

Celková rekonštrukcia je stanovená na 7 týždňov a SEPS do nej investuje takmer 9 miliónov eur bez DPH. Realizáciou preizolácie a výmeny vodičov vedenia V429 sa zabezpečí bezpečná a spoľahlivá prevádzka vedenia na trvalé maximálne dovolené prúdové zaťaženie vodičov až do teploty vodičov +80°C.

„Investície do rozvoja a modernizácie infraštruktúry sú základným prvkom stabilnej a bezpečnej prenosovej sústavy. Toto zmodernizované vedenie zachová spoľahlivé a bezpečné zásobovanie Bratislavy a jej okolia elektrinou, ako aj vyvedenie výkonu z vodnej elektrárne Gabčíkovo. Zároveň je garantovaná dostupnosť prenosovej kapacity na slovensko-maďarskom profile,“ zhodnotil Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Kontakt pre médiá: Sandra Čičová Kotzigová, špecialista – hovorca, komunikacia@sepsas.sk, +421 918 415 607

_________________________________________________________________________________

Zdroj: seps

Tlačové správy