V objekte elektrickej stanice Levice sa dnes o 9.57 h pri údržbe odpojovača, ktorú vykonávali zamestnanci dodávateľskej firmy z Bratislavy, priblížila vysokozdvižná plošina k elektroenergetickému zariadeniu, ktoré bolo pod napätím. Vzniknutý elektrický oblúk popálil 2 pracovníkov zabezpečujúcich údržbu. Následne spôsobil vypnutie 400kV vedení v elektrickej stanici Levice, čo malo za následok 5 minútové obmedzenie dodávok elektriny do distribučnej siete.

Bratislava, 17.6.2008
Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava,a.s.

Tlačové správy