Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy

ZdieľaťAktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel
prevádzkovania prenosovej sústavy

 
Od 1.10.2009 dochádza k zmenám v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, prevádzkovania prenosovej sústavy – časti A,B,C,D a F.

 
Aktualizované znenie uvedených častí je v priložených súboroch.
 
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-A-072009_01.pdf 1 224 kB
Dokument B
Technické podmienky pre pripojenie a prístup k prenosovej sústave
TP-B-072009_01.pdf 2 325 kB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-C-072009_01.pdf 1 148 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-D-072009_01.pdf 1 196 kB
Dokument F
Metodiky
TP-F-072009_01.pdf 934 kB
 
Všetky dokumenty k technickým podmienkam a pravidlám prevádzkovania prenosovej sústavy nájdete na adrese:

Aktuality