Dňa 30.6.2022 bolo na SEPS doručené rozhodnutie ÚRSO č. 0075/2022/E-PP, ktorým ÚRSO schvaľuje zmenu kapitoly 5 Prevádzkového poriadku PPS (Oznam)

Zdieľať

Dňa 30.6.2022 bolo na SEPS doručené rozhodnutie ÚRSO č. 0075/2022/E-PP, ktorým ÚRSO schvaľuje zmenu kapitoly 5 Prevádzkového poriadku PPS. Aktualizovaný Prevádzkový poriadok nadobudol právoplatnosť dňa 18.07.2022.
Prevádzkový poriadok na stiahnutie sa nachádza v sekcii Dokumenty/Prevádzkový poriadok.

Aktuality