Bol zverejnený aktualizovaný „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.“

  • Nachádza sa v časti Dokumenty / Prevadzkový Poriadok
  • Na stiahnutie tu: PP_SEPS_as_0035_2015_E-PP.pdf
  • Aktuality