Bol zverejnený aktualizovaný „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“

  • Nachádza sa v časti Dokumenty / Prevádzkový poriadok
  • Na stiahnutie tu : 0021_2016_E-PP
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality