Zmena termínu zasielania ponúk do výberového konania na poskytovateľov PpS a GRE na mesiac január 2006.

Zdieľať
Rok 2010

 

Výberové konanie na
poskytovateľov PpS a dodávku regulačnej elektriny na rok 2010

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok
2010
Sutazne_podklady_
2010_1.pdf
328 kB
Súťažné podklady – Príloha č.2 Priloha_c.2_
k SP_2010_2.pdf
68 kB
Súťažné podklady – Príloha č.3 Priloha_c.3_
k_SP_2010_2.xls
37 kB
Súťažné podklady – Príloha č.4 Priloha_c.4_k_SP
Formular_sprievodneho
_listu_1.doc
53 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady – Príloha č.1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ)
RZ_o_PpS_a_
RE_2010.pdf
347 kB
Kmeňové údaje a podpisová strana RZ RZ_PpS
2010_kmen
_udaje_podpisova strana_3.doc

69 kB
Prílohy k RZ – Splnomocnenci pre komunikáciu, Zoznam
certifikátov
RZ_2010_Prilohy_
splnomocnenci_
zoznam_ cert_1.doc
199 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu
k IS PPS (iba pre poskytovanie formou subdodávky)
Trojdohoda_2010.pdf 145 kB
Kmeňové údaje, podpisová strana, splnomocnenci k Trojdohode Trojdohoda_2010_
kmen udaje_podpis
strana_splnomoc.doc
140 kB

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie Súťažných podkladov časť 1. SKMBT_

C20309110409120.pdf
762 kB
Vysvetľovanie Súťažných podkladov časť 2. KMBT_
C3002009110413350.pdf
659 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá denného výberového konania na výber poskytovateľov podporných služieb (PpS) pre rok 2010 – denný nákup PpS PpS_2010_pravidla_
dennych_VK.pdf
91 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá mesačných výberových konaní na výber poskytovateľobv niektorých podporných služieb (PpS) pre rok 2010 Pravidla_mesacnych_
vyberovych_konani_
2010.pdf
167 kB

Rok 2009

 

Výberové konanie na
poskytovateľov PpS a dodávku regulačnej elektriny na rok 2009

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie
podporných služieb na rok 2009
Súťažné
podklady
PpS 2009.pdf
5 247 kB
Súťažné podklady – Príloha č.2 a č.3 1
Súťažné podklady Príloha č.2 a č.3 PpS.xls
35 kB
Súťažné podklady – Príloha č.4 Súťažné
podklady Príloha č.4.xls
22 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady – Príloha č.1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ)
SP
Príloha č.1RZ PpS 2009

Rámcová zmluva.pdf
269 kB
Kmeňové údaje a podpisová strana RZ RZ
PpS 2009 kmen

udaje podpis strana.doc
170 kB
Príloha č.1 k RZ – Splnomocnenci pre komunikáciu RZ
PpS 2009

Príloha č.1

Splnomocnenci.doc
231 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá denného výberového konania na výber poskytovateľov
podporných služieb (PpS) pre rok 2009 – denný nákup PpS.
PpS
2009 pravidlá denných VK.pdf
201 kB
 

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá mesačných výberových konaní na výber
poskytovateľov niektorých podporných služieb (PpS) pre rok 2009
PpS
2009 pravidlá mesačných VK.pdf
142 kB
 

Rok 2008

 

Výberové konanie na
poskytovateľov PpS a dodávku regulačnej elektriny na rok 2008

Názov Dokument Veľkosť
Zmluva o dodávke regulačnej elektriny

RE_2008_konecna.pdf
93 kB
Príloha č.1 Prvá strana zo zmluvy o dodávke regulačnej
elekriny


RE1_prva_strana.doc
21 kB
Príloha č.2 Posledná strana a prílohy zo zmluvy o dodávke
regulačnej elekriny


RE2_posl.strana_a_
prilohy.doc
44 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá denných výberových konaní na výber poskytovateľov
niektorých podporných služieb (PpS)
pre rok 2008 – denný nákup PpS


PpS_2008_pravidla_
dennych_VK.pdf
212 kB
Pravidlá mesačných výberových konaní na výber
poskytovateľov niektorých podporných služieb (PpS) pre rok 2008


PpS_2008_pravidla_
mesacnych_VK.pdf
96 kB
Súťažné podklady na zabezpečenie podporných služieb
na rok 2008


PpS_2008_Sutazne_
podklady.pdf
235 kB
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb

PpS_2008_Ramcova
_zmluva.pdf
455 kB
 

Rok 2007

Výberové konanie na
poskytovateľov PpS resp. GRE na rok 2007

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá denných výberových konaní na výber
poskytovateľov niektorých podporných služieb (PpS) a garantovanej regulačnej
elektriny (GRE) pre rok 2007 – dokupovanie PpS, resp. GRE
PpS_2007_pravidla_
dennych_VK.pdf
118 kB
Príloha č.1 Pravidiel pre denné VK na výber
poskytovateľov PpS
PpS_2007_pravidla_
dennych_VK_p1.pdf
981 kB
Pravidlá mesačných výberových konaní na výber
poskytovateľov niektorých podporných služieb a garantovanej regulačnej
elektriny pre rok 2007
PpS_2007_pravidla_
mesacnych_VK.pdf
95 kB
Súťažné podklady na zabezpečenie podporných služieb,
resp. garantovanej regulačnej elektriny na rok 2007
PpS_2007_Sutazne_
podklady.doc
254 kB
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a
garantovanej regulačnej elektriny
PpS_2007_Ramcova_
zmluva.pdf
309 kB
 

Požiadavky na mesačné
VK 2007

Termín uzávierky prijímania ponúk do mesačného výberového konania
na poskytovanie PpS, resp. GRE na mesiac december 2007 bude
15.11.2007 do 15:00.
 
Názov Dokument Veľkosť
Požiadavky na PpS na mesiac december 2007 poziadavky_pps_07_12.pdf 23 kB
Požiadavky na PpS na mesiac november 2007 poziadavky_pps_07_11.pdf 23 kB
Požiadavky na PpS na mesiac október 2007 poziadavky_pps_07_10.pdf 25 kB
Požiadavky na PpS na mesiac september 2007 poziadavky_pps_07_09.pdf 23 kB
Požiadavky na PpS na mesiac august 2007 poziadavky_pps_07_08.pdf 23 kB
Požiadavky na PpS na mesiac júl 2007 poziadavky_pps_07_07.pdf 24 kB
Požiadavky na PpS na mesiac jún 2007 poziadavky_pps_07_06.pdf 24 kB
Požiadavky na PpS na mesiac máj 2007 poziadavky_pps_07_05.pdf 24 kB
Požiadavky na PpS na mesiac apríl 2007 poziadavky_pps_07_04.pdf 23 kB
Požiadavky na PpS na mesiac marec 2007 poziadavky_pps_07_03.pdf 23 kB
Požiadavky na PpS na mesiac február 2007 poziadavky_pps_07_02.pdf 20 kB
Požiadavky na PpS na mesiac január 2007 poziadavky_pps_07_01.pdf 18 kB

Aktuality