Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
Profil SK / UA

 

Rok 2022

Oznam o krátení pridelených kapacít    
 
Vážený obchodný partner, vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a s ním spojené nepredvídateľné okolnosti znemožňujúce realizáciu obchodných výmen na cezhraničnom profile SK-UA (vyššia moc) Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej dennej aukcie na profile SK-UA, budú od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00CET pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).
 
Zároveň uvádzame, že hodnoty cezhraničných prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00 CET do 31.03.2022 24:00 CET na profile SK-UA budú z dôvodu vyššej moci krátené na 0 MW v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel (Pravidlá mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“)) bod. 9 Krátenie pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity.

Mesačné aukcie

 

 

 

 

 Denné aukcie

Krátenie kapacít

Vplyv súčasného prevádzkového režimu medzi prenosovými sústavami Slovenska a Ukrajiny na prenosové kapacity ponúkané do jednostranných aukcií
 
Vážený obchodný partner, touto cestou Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej mesačnej aukcie pre mesiac apríl 2022 na profile SK-UA, organizovanej dňa 08.03.2022,  budú  pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).
 
Hodnoty VOPK ponúkané SEPS v rámci jednostranných denných aukcií na profile SK-UA budú pre oba smery na úrovni 0 MW, pokiaľ situácia po realizácii núdzového pripojenia (emergency synchronisation) medzi synchrónne prevádzkovanou prepojenou sústavou kontinentálnej Európy a Ukrajinskou a Moldavskou prenosovou sústavou neumožní realizáciu obchodných výmen.
 
Hodnoty prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 na profile SK-UA budú v prípade potreby krátené v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel podľa aktuálnej situácie. O týchto okolnostiach budú náležite v predstihu informovaní účastníci trhu prostredníctvom webového sídla spoločnosti SEPS a vlastníci pridelených prenosových kapacít priamo v zmysle príslušných aukčných pravidiel.
 
Táto situácia je spôsobená aktuálnym prevádzkovým režimom, pri ktorom nie je prenosová sústava Ukrajiny vrátane oblasti Burštýn synchrónne prepojená so sústavou kontinentálnej Európy, dôsledkom  čoho nie je možné realizovať žiadnu obchodnú transakciu súvisiacu s prenosom elektrickej energie na profile SK-UA.

Rok 2021

 Mesačné aukcie Denné aukcie

 

Archív

Rok 2020

 Mesačné aukcie

 Denné aukcie

 

Krátenie kapacít

Oznam o krátení pridelených kapacít

Na základe poziadavky ukrajinského prevádzkovatela prenosovej sústavy NPC UKRENERGO zo dna 23. marca 2020 na vypnutie cezhranicného 400 kV vedenia Velké Kapusany - Mukacevo bude v termíne:

  • od 7.4. 2020 7:00 do 8.4. 2020 18:00 CET

cezhranicná prenosová kapacita na profile SK/UA skrátená na hodnotu 0 MW.

V dôsledku toho bude cezhranicná kapacita pridelená v mesacnej aukcii organizovanej Aukcnou kanceláriou SEPS pre mesiac apríl 2020 skrátená vo vyssie uvedených hodinách na hodnotu 0 MW.

Pôvodne plánované vypnutie vedenia V440 V.Kapušany – Mukačevo v termíne od 15.4.2020 do 17.4.2020 je zrušené. Voľná obchodovateľná kapacita pre predmetné obchodné dni bude ponúknutá v rámci denných aukcií.

V zmysle Pravidiel mesacných aukcií volných obchodovatelných prenosových kapacít pre rok 2020 na cezhranicnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizacnou prenosovou sústavou, a.s., úcastníci aukcie, ktorých rezervovaná prenosová kapacita bola skrátená, majú právo na kompenzáciu za kazdý MW, o ktorý bola rezervovaná kapacita skrátená a za kazdú hodinu trvania krátenia.

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 
Späť
 
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK