Počnúc 1.12. 2010 SEPS uviedla do prevádzky modul Prenosové služby systému Damas Energy, ktorý sa využíva na scheduling cezhraničných prenosov a prideľovanie cezhraničných kapacitných práv.

V systéme Damas Energy modul Prenosové služby:

  • sú prideľované mesačné kapacitné práva pre profil SEPS/WPS počnúc mesiacom január 2011 (jednostranná aukcia SEPS)

Ponúkaná kapacita – mesačná explicitná aukcia (DAMAS ENERGY)
Prehľad výsledkov mesačných explicitných aukcií (DAMAS ENERGY)

  • sú prideľované denné kapacitné práva pre profil SEPS/WPS počnúc 1.12.2010 (jednostranná aukcia SEPS) a denné kapacitné práva pre profil SEPS/MAVIR v období 1.12.2010 – 31.12.2010 (spoločná aukcia SEPS/MAVIR)

Ponúkaná kapacita – denná explicitná aukcia (DAMAS ENERGY)
Prehľad výsledkov denných explicitných aukcií (DAMAS ENERGY)

  • prebieha nominácia a zosúhlasovanie prenosov na cezhraničných profiloch SEPS počnúc 1.12. 2010

Prehľad pridelených prenosových kapacít a ich využitie (DAMAS ENERGY)

Počnúc 1.1. 2011 sú voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profiloch SEPS/PSE a SEPS/MAVIR prideľované v rámci ročných/mesačných/denných koordinovaných aukcií prenosových kapacít v regióne strednej a východnej Európy. Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán CAO Central Allocation Office GmbH.
Prehľad ponúkaných kapacít a výsledkov koordinovaných aukcií pozri tu.

Počnúc 12.9.2012 skončilo prideľovanie kapacít na profile SEPS/MAVIR v denných aukciách prostredníctvom CAO, kapacity sú na dennej báze prideľované implicitne v rámci trilaterálneho spoločného česko-slovensko-maďarského day-ahead trhu s elektrinou.