Návrh metodiky spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv

Zdieľať

Dňa 15. mája 2019 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv, ktorá bola spracovaná prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 40 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie EBGL“).

Verejná konzultácia dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art40-co_czca/.

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 31. júla 2019 o 23:59 hod (CET).

Spoločnosť SEPS vyzýva všetky zainteresované subjekty a účastníkov trhu, aby využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do verejnej konzultácie predkladaného návrhu. Informácie získané v rámci verejnej konzultácie od zainteresovaných subjektov a účastníkov trhu sú dôležitým elementom pri návrhu budúceho európskeho vyrovnávacieho trhu, ktorý bude prínosný pre všetkých PPS, poskytovateľov podporných služieb a účastníkov trhu s elektrinou.