Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav, v ktorom sa podrobnejšie stanovuje a zosúlaďuje zúčtovanie odchýlok v súlade s čl. 52 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195.

Zdieľať

Vážení účastníci trhu s elektrinou,

dňa 16.7.2018 spustila Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu ENTSO-E verejnú konzultáciu k “Návrhu všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav, v ktorom sa podrobnejšie stanovuje a zosúlaďuje zúčtovanie odchýlok v súlade s čl. 52 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len “nariadenie EBGL”).

Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na podrobnejšie stanovenie a zosúladenie zúčtovania odchýlok je konzultovaný so zainteresovanými stranami na základe článku 10 ods. 3 nariadenia EBGL. ENTSO-E od účastníkov trhu a ďalších relevantných subjektov v rámci verejnej konzultácie očakáva spätnú väzbu na vypracovaný návrh pred jeho zaslaním na schválenie jednotlivým národným regulačným úradom.

Verejná konzultácia bude trvať do 28.09.2018.

Účasť na verejnej konzultácii je možná prostredníctvom webového portálu ENTSO-E: Link

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh na zosúladenie zúčtovania odchýlok (anglická verzia)

Návrh na zosúladenie zúčtovania odchýlok – objasňujúci dokument (anglická verzia)

Nariadenie EBGL