Verejná konzultácia k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR

Zdieľať

Dňa 27. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu záložného riešenia pre denný trh (tzv. Fallback), ktorý spracovali prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu „Core CCR“ v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.
Prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core CCR: 50HERTZ, AMPRION, APG, CREOS, ČEPS, ELES, ELIA, HOPS, MAVIR, PSE, RTE, SEPS, TENNET GMBH, TENNET BV, TRANSELECTRICA, TRANSNETBW.

Verejná konzultácia bude ukončená 27. apríla 2017.

Bližšie informácie:
https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-proposal-for-fallback-procedures