Verejná konzultácia k 2. dodatku Regionálneho návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core Capacity Calculation Region („Core CCR“)

Zdieľať

Dňa 7. februára 2019 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k 2. dodatku Regionálneho návrhu dlhodobých prenosových práv pre región Core CCR, ktorý spracovali prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core CCR v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016 („Nariadenie FCA“), ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít v súlade s článkom 31 Nariadenia FCA. Tento druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka zmien typu dlhodobých prenosových práv na hraniciach ponukových oblastí NL-DE / LU, BE-DE / LU, FR-DE / LU, AT-CZ a AT-HU na finančné prenosové práva s opciou (FTR options).

Verejná konzultácia bola otvorená na stránke ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ccr-regional-design-lttrs/

Verejná konzultácia bude ukončená 7. marca 2019