Verejná konzultácia k metodikám prevádzkovateľov prenosových sústav týkajúcich sa prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv pre regióny na výpočet kapacít Hansa, Core a Baltic

Zdieľať

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zahájila verejnú konzultáciu k metodikám prevádzkovateľov prenosových sústav pre regióny výpočtu kapacít Hansa, Core a Baltic pre trhový postup prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv v súlade s článkom 41 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie EBGL“).

Zároveň Agentúra zahájila verejnú konzultáciu k metodiky prevádzkovateľov prenosových sústav CORE CCR pre prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv na základe postupu prideľovania založeného na analýze hospodárskej efektívnosti v súlade s článkom 42 Nariadenia EBGL.

Verejná konzultácia je dostupná na stránke ACER:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2021_E_02.aspx
Verejná konzultácia bude ukončená dňa 2. mája 2021 o 23:59 hod (CET).