Verejná konzultácia k návrhu metodiky klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej elektriny

Zdieľať

Dňa 9. marca 2020 bola na stránkach ACER otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky klasifikácie účelov aktivácie ponúk regulačnej elektriny, ktorá bola spracovaná prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s povinnosťami stanovenými Nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie EBGL“), a ktorá bola následne všetkými národnými regulačnými orgánmi postúpená na rozhodnutie ACER.

Verejná konzultácia je dostupná na stránke ACER:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2020_E_06.aspx

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 29. marca 2020 o 23:59 hod (CET).

Spoločnosť SEPS vyzýva všetky zainteresované subjekty a účastníkov trhu, aby využili túto možnosť a aktívne sa zapojili do verejnej konzultácie predkladaného návrhu. Informácie získané v rámci verejnej konzultácie od zainteresovaných subjektov a účastníkov trhu sú dôležitým elementom pri navrhovaní budúcich európskych platforiem na výmenu regulačnej elektriny a budúceho európskeho vyrovnávacieho trhu, ktorý bude prínosný pre všetkých PPS, poskytovateľov podporných služieb a účastníkov trhu s elektrinou.