Verejná konzultácia k návrhu Metodiky pre výpocet prenosových kapacít pre dlhodobý trh v regióne Core

Zdieľať

Dňa 10. júna 2019, všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) regiónu Core zahájili v súlade s clánkom 6 Nariadenia Komisie (EÚ) c. 1719/2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre pridelovanie dlhodobých kapacít (nariadenie FCA), verejnú konzultáciu v súvislosti s návrhom Metodiky pre výpocet prenosových kapacít pre dlhodobý trh v regióne Core. Konzultácia bude otvorená do 10. júla 2019 (vrátane) a je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu
ENTSO-E