Verejná konzultácia k návrhu Pravidiel pre denné alokácie kapacít na profiloch UA (Rules for Daily Capacity Allocation on Ukrainian Borders)

Zdieľať

V priebehu 1. kvartálu 2024 je plánované spustenie spoločného prideľovania kapacít na profile SK/UA formou denných explicitných aukcií prostredníctvom aukčnej kancelárie JAO S.A.

V súvislosti s tým  bola dňa 5.9.2023 na internetovej stránke JAO otvorená verejná konzultácia k návrhu Pravidiel pre denné alokácie kapacít na profiloch UA (Rules for Daily Capacity Allocation on Ukrainian Borders).

Verejná konzultácia je dostupná na stránke JAO:

Rules for Daily Capacity Allocation on Ukrainian Borders | JAO S.A. Leading service provider for TSOs

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 6.10.2023.