Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024

Zdieľať

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024“ (ďalej len „Stratégia“) sumarizuje argumenty, východiská, riziká a príležitosti pre obstaranie  disponibility PpS s prihliadnutím na minimalizáciu nákladov na obstaranie PpS.

Hlavným zámerom realizácie verejnej konzultácie k Stratégii je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu poskytovateľov PpS, účastníkov trhu s elektrinou, štátne inštitúcie a odborníkov z oblasti elektroenergetiky a tiež vytvoriť podmienky pre uskutočnenie výberových konaní na obstaranie PpS na rok 2024.

Trvanie verejnej konzultácie: od 19.07.2023 do 30.07.2023.

Pripomienky k Stratégii je možné predkladať e-mailom na adresu konzultacia_pps@sepsas.sk. Pri predkladaní pripomienok prosím postupujte podľa pravidiel konzultačného procesu. Po vyhodnotení pripomienok budú závery odprezentované na webinári, ktorý sa predbežne uskutoční dňa 08.08.2023.

Záujemcov o účasť na webinári zároveň žiadame o zaslanie e-mailu na adresu konzultacia_pps@sepsas.sk, v ktorom uvedú svoje kontaktné údaje, a to najneskôr v termíne do 30.07.2023.

Súčasťou prílohy k Stratégii je podporný a argumentačný materiál „Příprava a aktualizace materiálu Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb“ na rok 2024“, ktorého predmetom je prieskum trhu s disponibilitou PpS a posúdenie dostatočnosti regulačných rezerv pre zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky elektrizačnej sústavy SR.

Za účelom vyhodnotenia verejnej konzultácie a informovania o plánovaných krokoch spoločnosti SEPS súvisiacich s napĺňaním požiadaviek legislatívy pre oblasti PpS, bol dňa 08.08.2023 usporiadaný online webinár. Program webináru bol tvorený prezentáciou so sumárnym vyhodnotením pripomienok od dotknutých subjektov s priestorom na diskusiu. Sumárne vyhodnotenie pripomienok je spoločne s hlavným dokumentom z verejnej konzultácie zverejnené v dokumentoch na stiahnutie.

Možnosť pripomienkovať Stratégiu PpS v rámci verejnej konzultácie využilo 5 subjektov, ktorí predložili celkovo 11 pripomienok a komentárov.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov Dokument
Dokument na pripomienkovanie Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024
Príloha Podporný a argumentačný materiál k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024
Formulár na zaslanie pripomienok Formulár na zaslanie pripomienok
Pravidlá konzultačného procesu Pravidlá a podmienky konzultačného procesu
Vyhodnotenie pripomienok Vyhodnotenie pripomienok
Dokument po pripomienkovaní Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2024