Verejná konzultácia týkajúca sa návrhov zmien a doplnení pripájacích sieťových predpisov

Zdieľať

Dňa 17.7.2023 Agentúra ACER zahájila verejnú konzultáciu týkajúcu sa návrhov zmien a doplnení pripájacích sieťových predpisov:

  • Sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (NC RfG),
  • Sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (NC DCC).

Odkaz na verejnú konzultáciu: PC_2023_E_07 – Public Consultation on the amendments to the electricity grid connection network codes | www.acer.europa.eu