Bol zverejnený dokument Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 až 2033

Zdieľať

Dňa 1.3.2024 bol zverejnený dokument Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2024 až 2033, ktorý bol vypracovaný k aprílu 2023 v súlade s požiadavkami a postupmi podľa §29 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Dokument je k dispozícii TU.

Aktuality