Bola zverejnená Verejná konzultácia k stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2023 (Oznam)

Zdieľať