Bola zverejnená Verejná konzultácia k stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2023 (Oznam)

Zdieľať

Bola zverejnená Verejná konzultácia k stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2023 

Zdroj: SEPS

Aktuality