Boli zverejnené finálne objemy požadovaných PpS na rok 2023

Zdieľať

Boli zverejnené finálne objemy požadovaných PpS na rok 2023 (od 1.1.2023 do 31.12.2023).  Zmena voči objemom stanoveným k 29.9.2022 nastala, na základe rozhodnutia 69. Plenary RGCE zo dňa 29.11.2022, pre výšku objemov FCR, kde sa pôvodne stanovený objem FCR vo výške 28 MW zvýšil na 30 MW.  Prehľad požadovaných objemov PpS na rok 2023 sa nachádza v časti Služby/Podporné služby/Požiadavky na PpS/Rok 2023

Aktuality