DAMAS – správa o trial dňoch (1)

Zdieľať

Dňa 27.7. 2006 sa v SEPS, a.s. uskutoční trial deň pre dennú aukciu na profile SEPS/MAVIR.
Cieľom trial dňa je zoznámiť účastníkov trhu so zmenami obchodných procesov na profile SEPS/MAVIR v súvislosti so začiatkom denných aukcií a pripraviť účastníkov trhu na účasť v týchto aukciách.
V priebehu trial dňa bude simulovaný reálny obchodný deň a účastníci trhu budú mať možnosť zúčastniť sa dennej aukcie. Detailné informácie sú k dispozícii v priloženom testovacom scenári. Prosíme užívateľov, ktorí majú záujem o účasť na trial dni, aby sa k účasti prihlásili na adrese damas@sepsas.sk.

Viac v časti:

Aktuality