Damas – správa o trial dňoch

Zdieľať

Správa o trial dňoch

 

Dňa 26.01.2005 sa uskutoční v SEPS trial deň pre prenosové služby.

Cieľom trial dňa je:

  • pripraviť subjekty na možnosť dennej rezervácie prenosovej kapacity formou alokácie na profile SEPS/WPS
  • pripraviť subjekty na využívanie formulárov: Prehľad VOPK, Denná rezervácia PK, Prehľad výsledkov aukcie.
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Oznámenie – 20.1.2005 – Správa o trial dňoch Oznamenie_2005_01_20.doc 24 kB

Viac informácií o systéme Damas získate v časti Služby / Damas

Aktuality