Dňa 04.11.2022 bol zverejnený Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny

Zdieľať

Dňa 04.11.2022 bol zverejnený Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny.
Dodatok č. 1 sa nachádza na: https://www.sepsas.sk/sk/sluzby/podporne-sluzby/vyberove-konania-na-pps/rok-2023/

Zdroj: SEPS

Aktuality