Dodatok č. 12 ku kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 – 2017

Zdieľať

Dňa 9. mája 2017 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení dodatku č. 12 ku kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012-2017 (KZ). Predmetom rokovania bola aktualizácia § 15 Rozpočet sociálneho fondu na rok 2017 a príloha č. 2 „Zaradenie pracovných pozícií v SEPS – technicko-správni zamestnanci (TSZ)“.

Dodatok č. 12 ku KZ bude zamestnancom SEPS sprístupnený v Portáli Sharepoint, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Igor Gallo
vrchný riaditeľ úseku podpory riadenia

Zdroj: SEPS

Aktuality