Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., na roky 2012-2014

Zdieľať

Dňa 19.06.2014 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 5 ku Kolektívnej zmluve SEPS, a. s., na roky 2012-2014. Hlavnou témou kolektívneho vyjednávania bola aktualizácia rozpočtu sociálneho fondu (SF) v nadväznosti na uznesenie č. 7 z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.05.2014, ktorým akcionár spoločnosti schválil rozdelenie zisku za rok 2013, vrátane doplnkového prídelu do SF. Doplnkový prídel do SF je podstatným zdrojom fondu, ktorý umožňuje finančne a vecne prispievať na rozvoj sociálnej politiky v starostlivosti o zamestnancov v tomto kalendárnom roku.

Dodatok č. 5 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS, a. s.

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality