Informácia o dočasnej úprave Pravidiel výberových konaní na obstaranie PpS na rok 2024 pre Denný nákup

Zdieľať

Dňa 20.12.2023 bola na webovom sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava uverejnená Informácia o dočasnej úprave Pravidiel výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 týkajúcich sa obstarávania PpS v rámci Denného nákupu.
Informáciu o úpravách nájdete TU.

Aktuality