Informácia o vydaní rozhodnutia úradu č. 0089/2023/E, ktorým sa mení rozhodnutie úradu č. 0083/2023/E zo dňa 30.12.2022

Zdieľať

Bolo vydané rozhodnutie úradu č. 0089/2023/E, ktorým úrad mení výrokovú časť rozhodnutia č. 0083/2023/E, ktorým určil maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia (doložka právoplatnosti rozhodnutia).

 

Aktuality