Koordinácia aukcií prenosových kapacít na spoločných hraniciach ČEPS, a.s., E.ON, PSE-O, SEPS, a.s. a VE-T.

Zdieľať

Dňa 15.11.2005 boli publikované hodnoty VOPK na profile SEPS – ČEPS a na profile SEPS – PSE-O.

Viac informácií je možné získať na www.e-trace.biz.

Aktuality