Vážení obchodní partneri,
vzhľadom na formálne chyby uvedené v prílohe č. 5 Súťažných podkladov na obstaranie podporných služieb na rok 2013, bola táto príloha vymenená.
Bližšie informácie nájdete v časti Služby/Podporné služby/Výberové konania na PpS/Rok 2013

Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené komplikácie.

Zdroj: SEPS

Aktuality