V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny SEPS, a. s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zverejnil regionálny investičný plán.

Bližšie informácie nájdete v časti:
Dokumenty/Regionálny investičný plán

Zdroj: SEPS

Aktuality