Bola zverejnená Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie vypracovaná podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vedenie 2×400 kV lokalita Bystričany – Horná Ždaňa

Nachádza sa v časti:

  • Dokumenty/Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie…
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality