Boli zverejnené Prílohy č.1, 2, 3, a 4 oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – užšej súťaže na predmet zákazky „Realizácia stavby „Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur“

Dokument na stiahnutie:
Prílohy č.1- č.4 pre podm. účasti_Gabč.-V.Ďur.xls

Zdroj: SEPS

Aktuality