Bola zverejnená výzva na predloženie ponuky na Výberové konanie na nákup elektriny v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2014 – pásmové produkty.

Nachádza sa v časti:

  • Služby / Straty a vlastná spotreba PS / Výberové konania / Rok 2014
  • Aktuality