Bolo zverejnené výberové konanie na obstaranie PpS pre obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Nachádza sa v časti:

  • Služby / Podporné služby / Výberové konania na PpS / Rok 2014
  • Aktuality