Boli zverejnené Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Zdroj: SEPS

Aktuality