Asociácia ENTSO-E, ako združenie Európskych prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (www.entsoe.eu), spúšťa v období od 24. júna 2015 do 10. septembra 2015 verejné konzultácie, v rámci ktorých môžu všetky zainteresované strany vyjadriť svoj názor k návrhu šiestich regionálnych investičných plánov (dostupné v angličtine) a ku kandidátskym projektom (dostupné v angličtine), ktoré sa uchádzajú o zahrnutie do zoznamu projektov európskeho významu v dokumente ENTSO – E TYNDP 2016.

Pripomienky k dokumentom je možné odovzdať elektronicky prostredníctvom on-line dotazníka.

Aktuality