Bol zverejnený dokument „Ponúkané kapacity pre rok 2011“.

Dokument sa nachádza na:

  • www.central-ao.com
  • Aktuality