Dňa 19.7.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Zmena súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ.

Zdroj: SEPS

Aktuality