Dňa 12. septembra 2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu metodiky na stanovenie cien za regulačnú energiu, ktorá je výsledkom aktivácie ponúk regulačnej energie, ktorá bola spracovaná prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s povinnosťami stanovenými Nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie EBGL“).

Verejná konzultácia dostupná na stránke ENTSO-E:
https://consultations.entsoe.eu/markets/ebgl-art30-pp/.

Zdroj: SEPS

Aktuality