Dňa 13.9.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č.0010/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – návrh všetkých PPS týkajúci sa určenia blokov LFC (blok regulácie frekvencie a činného výkonu) synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa v súlade s článkom 141 nariadenia SO GL. Rozhodnutie je dostupné v časti Dokumenty/Prevádzkové poriadky podľa sieťových predpisov EÚ.

Zdroj: SEPS

Aktuality