Dňa 21.2.2019 bolo vydané rozhodnutie ACER č. 02/2019 k návrhu metodík koordinovaného výpočtu dennej a vnútrodennej kapacity PPS regiónu Core.
Rozhodnutie s príslušnými prílohami je k dispozícii na webovom sídle SEPS v lokalite Dokumenty / Rozhodnutie ACER.

Aktuality