V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu SRV, TRV15MIN- a ZVO pre obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality