Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0098/2021/E, ktorým ÚRSO ktorým určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny (tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a tarifu za straty) od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality