ENTSO-E na svojej webovej stránke zverejnila dňa 19.10.2021 oznam o zahájení Verejnej konzultácie k návrhu na zmenu a doplnenie Implementačných rámcov mFRR, aFRR a IN v súlade s čl. 20,21 a 22 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave a v súlade s rozhodnutím ACER č. 02-2020 z 24. Januára 2020 (aFFRIF), rozhodnutím ACER č. 03-2020 z 28. Januára 2020 (mFRRIF) a rozhodnutím ACER č. 13-2020 z 24. Júna 2020 (INIF).
 
Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie 

Zdroj: SEPS

Aktuality