Bolo zverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0092/2022/E, ktorým sa určujú ceny za poskytovanie podporných služieb v ektroenergetike a dodávku regulačnej  elektriny pre rok 2022.

Aktuality