Bolo zverejnené vysvetľovanie súťažných podkladov na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.10.2011 do 31.12.2011

Aktuality