Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0192/2017/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a za prenos elektriny na roky 2017 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Zdroj: SEPS

Aktuality